Bilgisayar Mühendisliği Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

18 Şubat 2016 tarihinde 2015-2016 ders yılı Güz dönemini değerlendirmek üzere bölüm ve bölüm dışı derslerini veren öğretim üyelerinin katılımıyla Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda öğrencilerimizin performansları, derslerdeki başarı oranları ve dersleri daha verimli hale getirmek için atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Toplantıda belirtilen hususların ilerideki dönemlerde uygulanmasını değerlendirmek amacıyla gerekli kayıtlar alınmıştır.