Eğitim Amaçları

  1. Alanında özgün bilgi üretmek.
  2. Bireysel ve takımlarda etkin çalışmak.
  3. Bilgisini uluslararası ya da disiplinlerarası ortamlarda etkili yorumlamak.
  4. Görüşlerini en az bir yabancı dilde inandırıcı bir şekilde savunmak.
  5. Çalışmalarını tarafsız ve etik değerlendirmek.
  6. Araştırma sonuçlarını eğitime yansıtmak ve teknolojiye dönüştürmek.