Eğitim Planı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı 2013 yılında açılmıştır ve öğretim dili İngilizce’dir.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için çeşitli araştırma alanlarından en az 7 adet ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencilerin alması gereken derslerden ikisi zorunlu ders havuzu içerisinden seçilip geri kalan dersler ise seçmeli dersler içerisinden seçilir. Lisans derecesi ile programa kabul edilen adaylar ise yukarıdakilere ilaveten 7 seçmeli ders ve 1 seminer dersi alırlar.