Program Çıktıları

 

Program Çıktıları
1 Alanında derinliğine ve genişliğine bilgisini kullanarak, özgün bilgi üretir.
2 Güncel bilgi, ürün, süreç ve yöntemler kullanır.
3 Çalışmalarının çıktılarını saygın akademik dergi ve kurultaylarda yayınlar.
4 Alanında üretilen bilgileri eleştirir, sosyal ortamlarda değerlendirir ve bir yabancı dilde etkili bir şekilde savunur.
5 Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve etik sorumluluk bilinciyle topluma anlatır.