Misyon

Bölümümüz, araştırma-geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü, sanayi ile işbirliği içinde projelerin gerçekleştirildiği, düşünmeyi, bilgiye ulaşıp kullanmayı bilen, hayat boyu öğrenmeyi şiar edinmiş, etik değerlere bağlı, sosyal sorunlara duyarlı araştırmacılar ve mühendislerin yetişmesine uygun, bir ortam yaratmayı hedeflemektedir.