Eğitim Planı

 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
(2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanacaktır)


BİRİNCİ YARIYIL

Ön Koşul

MATH

145

Bilim ve Mühendislik için Analiz I

(4+2) 5

PHYS

121

Genel Fizik I

(3+2) 4

CENG

111

Bilgisayar Mühendisliği Kavramları

(3+0) 3

CENG

113

Programlamaya Giriş

(3+2) 4

CENG

115

Ayrık Yapılar

(3+0) 3

ENG

101

Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I

(3+0) 3

Dönem Kredisi:

22


İKİNCİ YARIYIL

Ön Koşul

MATH

146

Bilim ve Mühendislik için Analiz II

(4+2) 5

PHYS

122

Genel Fizik II

(3+2) 4

MATH

144

Sonlu Matematik

(3+0) 3

CENG

112

Veri Yapıları

(3+0) 3

CENG113

CENG

114

Olasılık ve İstatistik

(3+0) 3

ENG

102

Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II

(3+0) 3

Dönem Kredisi:

21


ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Ön Koşul

CENG

211

Programlamanın Temelleri

(3+0) 3

CENG113

CENG

213

İşlem Teorisi

(3+0) 3

EE

271

Devre Analizi

(3+2) 4

MATH

255

Diferansiyel Denklemler

(4+0) 4

Teknik Olmayan Seçmeli

(3+0) 3

HIST

201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

(2+0)Kredisiz

TURK

201

Türk Dili Dersleri I

(2+0)Kredisiz

HIST

203

Türk Devrim Tarihi I (*)

(2+0)Kredisiz

TURK

203

Yabancılar İçin Türkçe I (*)

(2+0)Kredisiz

Dönem Kredisi:

17

(*) Yabancı uyruklu öğrencilerin alması gereken zorunlu derslerdir.


DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ön Koşul

CENG

212

Programlama Dilleri Kavramları

(3+0) 3

CENG

214

Mantık Tasarımı

(3+2) 4

CENG

216

Sayısal Hesaplama

(3+0) 3

EE

272

Elektronik Devreler

(3+2) 4

Teknik Olmayan Seçmeli

(3+0) 3

HIST

202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

(2+0)Kredisiz

TURK

202

Türk Dili Dersleri II

(2+0)Kredisiz

HIST

204

Türk Devrim Tarihi II (*)

(2+0)Kredisiz

TURK

204

Yabancılar İçin Türkçe II (*)

(2+0)Kredisiz

Dönem Kredisi:

17

(*) Yabancı uyruklu öğrencilerin alması gereken zorunlu derslerdir.


BEŞİNCİ YARIYIL

Ön Koşul

CENG

311

Bilgisayar Mimarisi

(3+2) 4

CENG214

CENG

313

İşletim Sistemleri

(3+2) 4

CENG

315

Bilgi Yönetimi

(3+0) 3

Teknik Seçmeli

(3+0) 3

Teknik Olmayan Seçmeli

(3+0) 3

Dönem Kredisi:

17


ALTINCI YARIYIL

Ön Koşul

CENG

312

Bilgisayar Ağları

(3+0) 3

CENG

314

Gömülü Bilgisayar Sistemleri

(3+0) 3

CENG

316

Yazılım Mühendisliği

(3+0) 3

Teknik Seçmeli

(3+0) 3

Teknik Olmayan Seçmeli

(3+0) 3

Dönem Kredisi:

15


YEDİNCİ YARIYIL

Ön Koşul

CENG

411

Bilgisayar Mühendisliğinde Profesyonellik

(3+0) 3

CENG

415

Lisans Tezi ve Seminer I

(2+0) 2

CENG316

ECON

205

Ekonominin Prensipleri

(3+0) 3

Teknik Seçmeli

(3+0) 3

Alan Dersi

(3+0) 3

CENG

400

Yaz Stajı

Kredisiz

Dönem Kredisi:

14


SEKİZİNCİ YARIYIL

Ön Koşul

CENG

412

Algoritmaların Analiz ve Tasarımı

(3+0) 3

CENG

414

Proje Yönetimi

(3+0) 3

CENG

416

Lisans Tezi ve Seminer II

(0+4) 2

CENG415

Teknik Seçmeli

(3+0) 3

Alan Dersi

(3+0) 3

Dönem Kredisi:

14


Toplam Kredi: 137


ALAN DERSLERİ

Ön Koşul

Bilgisayar Ağları

CENG

421

Bilgisayar Ağı Programlama

CENG

422

Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi

Yazılım Mühendisliği

CENG 431 Yazılım Sistemleri Geliştirilmesi
CENG 432 Kurumsal Uygulama Geliştirmenin Temelleri
CENG 433 İnternet İçin Ölçeklenebilir Yazılım Geliştirme
CENG 437 Yazılım Kalite Yönetimi  CENG316

Bilgi Yönetimi

CENG 435 İleri Bilgi Yönetimi  CENG315
CENG 436 Dağıtık Bilgi Yönetimi  CENG315

Çoklu – Çekirdek Mimariler ve Paralel Programlama

CENG  441 Paralel Programlamaya Giriş
CENG  442 Çok Çekirdekli Mimariler ve İşletim Sistemleri

Gömülü Sistemler

CENG 451 İleri Sayısal Sistem Tasarımı
CENG 452 Gömülü Sistemler için Yazılım Geliştirilmesi

Yapay Zeka

CENG 461 Yapay Us
CENG 462 Esnek Hesaplama
CENG 463 Yapay Öğrenmeye Giriş
CENG 482 Evrimsel Hesaplama
CENG 483 Davranışsal Robot Bilimi

Güvenlik

CENG 471 Kriptografi
CENG 472 Bilgisayar Ağı Güvenliği
CENG 473 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Güvenliği

 

* Alan dersleri, bu dersleri açacak öğretim üyesi ve öğretim görevlisi bulunması durumunda açılacaktır.
** Öğrenciler bu listede yer alan derslerden seçtiği alan dışındaki dersleri teknik seçmeli ders olarak alabilir.


DİĞER TEKNİK SEÇMELİ DERSLER

Ön Koşul

CENG 381 Stokastik Süreçler
CENG 382 Bilgi Teorisi
CENG 383 Gerçek – Zamanlı Sistemler
CENG 384 Mikroişlemciler
CENG 385 Matematiksel Mantık
CENG 386 Bulanık Mantık Sistemleri
CENG 388 Web Programlama
CENG 389 Mobil Uygulama Geliştirme
CENG 390 Bulut Bilişim
CENG 391 İmge Anlamaya Giriş
CENG 434 Kurumsal Uygulama Entegrasyonları
CENG 481 Bilgisayar Bilimlerinde Kuramsal Yaklaşımlar
CENG 484 Veri Madenciliği
CENG 485 Bilgi Teknolojilerinde Girişimcilik
CENG 487 Bilgisayar Grafiğine Giriş

 

* Teknik seçmeli dersler, bu dersleri açacak öğretim üyesi ve öğretim görevlisi bulunması durumunda açılacaktır.