Eğitim Amaçları

  1. Öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlardaki mevcut problemleri, sosyo-teknik gereksinimleri, mesleki ve etik prensipleri göz önünde bulundurarak kariyer belirleme ve girişimcilik becerisinin kazandırılması.
  2. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, farklı sektörlerde görev alabilecek, teknolojik yönelimlere adapte olabilen, öğrenme yeteneği yüksek, takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmek.
  3. Araştırma geliştirme çalışmaları yürütebilen, ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlar veya firmaların ar-ge merkezlerinde lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek ve bu araştırmaların sonuçlarını endüstriyel çıktılara dönüştürebilecek nitelikte araştırmacılar yetiştirmek.