Eğitim Amaçları

  1. Öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği ilkeleri, çalışma alanları ve bu alanlardaki mevcut problemleri görme, kariyer belirleme becerisinin kazandırılması
  2. Bilgisayar Mühendisliği problemlerinde, yeni teknolojiler ve farklı disiplinlerden gelen çözüm araçlarını tanıma, bir arada kullanma, projelendirme ve yönetme becerisinin kazandırılması
  3. Teknolojik yönelimlerin yorumlanması, sosyo-teknik gereksinimlerin belirlenmesi ve mesleki, etik prensipler göz önünde bulundurularak, gelecek teknolojilerin ve araştırma hedeflerinin ortaya konmasında rol üstlenecek becerilerin kazandırılması
  4. Bilgisayar Mühendisliği’nin, diğer mühendislik alanlarından farklı olarak bir şeyi iyileştirmek için yeni teknikler bulmanın ötesinde, şu an bilinmeyen bu tekniklerin gelecekte bulunmasının mümkün olup olmadığını araştırıp matematiksel olarak sonucu ortaya koyduğunu bilerek mesleğin hak ettiği saygıdeğer yeri almasında rol üstlenmek
  5. Hobilere sahip, sosyal yanı güçlü, iletişime açık, özgüveni yüksek, yaratıcı, güvenilir ve çok yönlü bir mühendis olabilmesini sağlamaktır.