Program Çıktıları

Program Çıktıları
1 Açık fikirli, yaratıcı ve dürüst olan, çok boyutlu düşünme yeteneğine ve özgüvene sahip
2 Bilimsel araştırma, sorgulama ve değerlendirme becerisine sahip
3 Disiplinler arası çalışmalarda ve en az bir yabancı dilde başarılı
4 Bilgisayar bilimlerinde gerekli altyapıya sahip ve en az bir alanda uzmanlaşmış
5 Kendini geliştirme yeteneğine sahip
6 Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunar
7 Akademik kuruluşlarda, sanayide, kamuda ve uluslararası projelerde başarıyla çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip